Celem kształcenia nie jest kształcenie obywateli na użytek społeczeństwa, lecz tworzenie obywateli zdolnych kształtować lepsze społeczeństwo. (J.J. Guilbert)

REKRUTACJA 2016/ 2017

rek

REKRUTACJA 2016/ 2017

Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta oraz Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta rozpoczynają nabór do klas pierwszych.
Czesne dla uczniów przyjętych na roku szkolny 2016/2017 będzie obniżone odpowiednio do 300 zł w gimnazjum i 400 zł w liceum.
Uczniowie posiadający orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej będą zwolnieni z opłaty czesnego.
Posiadamy doświadczenie i odpowiednie warunki do edukacji młodzieży z orzeczeniami PPP.
Kwestionariusz można pobrać z naszej strony internetowej (liceum, gimnazjum) lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Sprzątamy świat

W piątek przerwaliśmy na chwilę lekcje, aby posprzątać świat. WIĘCEJ… »

Kowbojska integracja

Aby przejście od wakacyjnej laby do szkolnych trudów było mniej bolesne, pierwszy dzień zajęć szkolnych polegał na wspólnym wyjeździe na Dziki Zachód. WIĘCEJ… »

…start!

I oto rozpoczyna się nowy rok szkolny. WIĘCEJ… »

Koniec wakacji

koniec wakacji

Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Uczniowie herberta, wypoczęci do szpiku kości, uśmiechnięci i pełni edukacyjnego entuzjazmu, kończą wakacje. Wkrótce nowy początek! Spotykamy się – gimnazjaliści, licealiści, nauczyciele i dyrektorzy – pierwszego września o godzinie dziesiątej. Do biegu… gotowi…

„żywot mój jest wiatru wianie…”

23 sierpnia pożegnaliśmy pana Jana Tyrajskiego – powszechnie lubianego konserwatora w naszej szkole. Pan Janek został pokonany przez chorobę, z którą dzielnie walczył od wielu miesięcy. Pozostanie w naszej pamięci jako postać barwna, obdarzona ciętym językiem i poczuciem humoru, a przede wszystkim szczerze przywiązana do szkoły, którą uważał za wspólne dobro.

SPOCZYWAJ W POKOJU!

Lato czeka

Piątek 24 czerwca to ostatni dzień roku szkolnego. O dziewiątej rano spotkaliśmy się – uczniowie, nauczyciele, rodzice – by podsumować rok pracy i rozpocząć słoneczny odpoczynek. WIĘCEJ… »

Dzień Absolwenta w gminie Kołobrzeg

Najlepsi absolwenci gminnych oraz kołobrzeskich szkół gimnazjalnych dzień przed oficjalnym zakończeniem roku szkolnego otrzymali nagrody oraz dyplomy gratulacyjne. WIĘCEJ… »

Żyć artystycznie…

Nasi gimnazjaliści spotkali się ze sztuką w najlepszy możliwy sposób, jakim jest samodzielne i dobrowolne podjęcie artystycznej twórczości. WIĘCEJ… »

Festiwal Nauki

24 maja to dzień, kiedy szkoła zaprosiła w swoje progi rodziców, aby poinformować ich o przewidywanych ocenach końcoworocznych, a także by mogli odbyć indywidualne spotkania z nauczycielami i porozmawiać o sukcesach i potrzebach swoich dzieci. Na początek jednak uczniowie przygotowali „Festiwal Nauki” – prezentację wybranych owoców całorocznej pracy. WIĘCEJ… »

Żegnamy was…

Po niemal trzech tygodniach egzaminacyjnych zmagań, dzień 23 maja jest ostatnim dniem, kiedy szkolna aula gości tegorocznych maturzystów. Uczniowie klasy III liceum – teraz już absolwenci – przybyli, aby odebrać świadectwa ukończenia szkoły. WIĘCEJ… »