Skip to main content

WAŻNE SPRAWY

Informujemy, że w związku z reformą edukacji likwidacji uległ Zespół Szkół Społecznych nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Zbigniewa Herberta oraz noszące to samo imię Społeczne Gimnazjum STO. Od nowego roku szkolnego uczymy się w nowych szkołach:

w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 1 STO im. Zbigniewa Herberta (szkoła 3-letnia dla absolwentów gimnazjów)

oraz w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO im. Zbigniewa Herberta (szkoła 4-letnia dla absolwentów szkół podstawowych).

Obiema  szkołami  zarządza p. Dyrektor Ewa Jaster.

W związku z powyższymi zmianami aktualnie trwają prace nad stworzeniem nowej strony internetowej.

Letnia Herbertiada

Tegoroczna Herbertiada – już 20. edycja – podzielona została na dwie części. Część pierwsza odbyła się w sierpniu, a wypełnił ją spektakl Dariusza Jakubowskiego „Wokół Herberta, czyli potęga smaku, albo sztuczny miód” oraz koncert zespołu dziecięcego „Dzieci z Brodą” pod kierownictwem Joszka Brody pod tytułem „Pudełko zwane wyobraźnią”. Więcej… »

Wieczne odpoczywanie…

W samym środku wakacji zaskoczyła nas bardzo smutna nowina:  17 lipca nasz Pan Dyrektor Witold Woszczyński zmarł nagle, w trakcie pełnienia swoich obowiązków, w miejscu pracy. Delegacja nauczycieli naszej szkoły udała się na krótkie czuwanie w Sali Pożegnań przedsiębiorstwa pogrzebowego w Kołobrzegu, gdzie wystawiono trumnę z ciałem Zmarłego. Więcej… »

Maturzyści

I oto dobiegła końca szkolna edukacja klasy trzeciej liceum. Szóstka abiturientów, pomyślnie ukończywszy rok szkolny, przystąpiła do maturalnych zmagań.  Od pisemnej matury z języka polskiego w piątek 4 maja, przez matematykę, język angielski, wybrane przedmioty dodatkowe i obowiązkowe egzaminy ustne – jedenaście dni intelektualnego wysiłku. Więcej… »

Pożegnanie

Bardzo smutna wiadomość… dzisiaj, 29 IX, zmarła w wieku 94 lat pani Halina Herbert- Żebrowska, starsza siostra Zbigniewa Herberta. Kiedy była gościem naszej szkoły, dała się poznać jako ciepła, dowcipna, pełna inteligencji i uroku osoba. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Zdjęcie z dzieciństwa – obok Halinki Herbert jej bracia: Zbigniew i Janusz

Obok pani Haliny – Katarzyna Pechman (dyrektor artystyczny Herbertiady) i Maria Dorota Pieńkowska (kustosz Muzeum Literatury w Warszawie)