Skip to main content

Miłe początki

I oto zaczyna się nowy rok szkolny. Nasza szkolna społeczność wzbogaciła się liczebnie: prócz naturalnego nabytku – kilkunastoosobowej klasy pierwszej liceum – pojawiła się cała nowa klasa gimnazjalna – uczniowie i ich rodzice z likwidowanego gimnazjum w Radzikowie uczynili zaszczyt naszej szkole, przenosząc w jej mury całą klasę drugą. Ponadto pojawiła się nowa, sześcioosobowa klasa trzecia liceum. Podniesieni na duchu gwarem i wzmożonym ruchem na szkolnych korytarzach, zasiadamy do nowych (oby smakowitych!) edukacyjnych specjałów.Więcej… »

Rekonesans na rynku pracy

Rankiem 11 marca uczniowie klasy III liceum (wkrótce maturzyści i absolwenci!) pod opieką profesora Wojciecha Czaplewskiego udali się do hali Milenium, gdzie odbywały się Targi Pracy – wydarzenie, nad którym patronat objęły władze wojewódzkie i powiatowe. Więcej… »