Skip to main content

Koniec wakacji

Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Uczniowie herberta, wypoczęci do szpiku kości, uśmiechnięci i pełni edukacyjnego entuzjazmu, kończą wakacje. Wkrótce nowy początek! Spotykamy się – gimnazjaliści, licealiści, nauczyciele i dyrektorzy – pierwszego września o godzinie dziesiątej. Do biegu… gotowi…

„żywot mój jest wiatru wianie…”

23 sierpnia pożegnaliśmy pana Jana Tyrajskiego – powszechnie lubianego konserwatora w naszej szkole. Pan Janek został pokonany przez chorobę, z którą dzielnie walczył od wielu miesięcy. Pozostanie w naszej pamięci jako postać barwna, obdarzona ciętym językiem i poczuciem humoru, a przede wszystkim szczerze przywiązana do szkoły, którą uważał za wspólne dobro.

SPOCZYWAJ W POKOJU!