Skip to main content

WAŻNE SPRAWY

Informujemy, że w związku z reformą edukacji likwidacji uległ Zespół Szkół Społecznych nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Zbigniewa Herberta oraz noszące to samo imię Społeczne Gimnazjum STO. Od nowego roku szkolnego uczymy się w nowych szkołach:

w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 1 STO im. Zbigniewa Herberta (szkoła 3-letnia dla absolwentów gimnazjów)

oraz w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO im. Zbigniewa Herberta (szkoła 4-letnia dla absolwentów szkół podstawowych).

Obiema  szkołami  zarządza p. Dyrektor Ewa Jaster.

W związku z powyższymi zmianami aktualnie trwają prace nad stworzeniem nowej strony internetowej.

Nowy początek

Ten początek roku szkolnego był wyjątkowy, gdyż w związku z reformą systemu edukacji spotykamy się w zupełnie nowej szkole. A właściwie w dwóch nowych szkołach: trzyletnim liceum ogólnokształcącym dla absolwentów gimnazjum oraz czteroletnim liceum dla absolwentów szkół podstawowych. Tym samym przestało istnieć społeczne gimnazjum oraz dotychczasowy Zespół Szkół Społecznych.Więcej… »