Rankiem 11 marca uczniowie klasy III liceum (wkrótce maturzyści i absolwenci!) pod opieką profesora Wojciecha Czaplewskiego udali się do hali Milenium, gdzie odbywały się Targi Pracy – wydarzenie, nad którym patronat objęły władze wojewódzkie i powiatowe. Przy kilkudziesięciu stoiskach można było zapoznać się z ofertami pracy wielu lokalnych przedsiębiorstw i instytucji. Swoje stanowiska miały również instytucje doradcze, informacyjne, edukacyjne… Co prawda nasi maturzyści myślą raczej o kontynuowaniu nauki na studiach niż o rozpoczynaniu pracy zawodowej, jednak zapoznanie się z lokalnym rynkiem pracy prezentowanym na Targach jest niewątpliwie doświadczeniem cennym i pouczającym.