W piątek 1 kwietnia w dostojnej Sali Plafonowej Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu odbyła się „Noc Poetów” – coroczne spotkanie poetów z Kołobrzegu i z całej Polski, odbywających w naszym mieście warsztaty, organizowane przez Stowarzyszenie Autorów Polskich. W czasie spotkania jego uczestnicy prezentowali przybyłej publiczności swoje utwory. Prezentowanym wierszom towarzyszyły piosenki śpiewane przez panią Małgorzatę Siemieniec z Kielc, a całe spotkanie poprzedzone było spektaklem poetyckim składającym się z wierszy i prozy poetyckiej naszego Patrona Zbigniewa Herberta. Aktorami spektaklu byli między innymi nasz polonista Wojciech Czaplewski oraz czołowy recytator naszego liceum Bartosz Dankowski.

(autor zdjęć: Radosław Horanin)