Ujęcie „Rościęcino” z 6 eksploatowanymi studniami o   głębokości od 37m do 40,5m, eksploatuje wody podziemne z czwartorzędowego piętra wodonośnego. W piątek 6 maja udała się tam duża grupa uczniów naszej szkoły na warsztaty ekologiczne. Dowiedzieliśmy się, jak to się dzieje, że z kołobrzeskich kranów płynie jedna z najczystszych i najsmaczniejszych wód w Polsce.  Po zwiedzeniu hal i laboratorium oraz wysłuchaniu fachowych informacji przyszedł czas na relaks i grillowanie.