Wiosenną tradycją naszej szkoły jest Dzień Języków Obcych, który jak zwykle obeszliśmy organizując konkurs znajomości języków, nauczanych w naszej – by tak rzec po cudzoziemsku – „alma mater”.   Ekipy turniejowych zawodników pisemnie i ustnie mierzyły się między innymi z niemieckimi łamańcami językowymi, szkocką topografią oraz… zawiłościami polskiej frazeologii (bo język polski tak jest trudny i bogaty, że jest i swojski, i obcy, nawet dla Polaków…).  Na najwyższym miejscu podium znalazła się drużyna klasy II gimnazjum, lecz słodką nagrodę otrzymali wszyscy uczestnicy.