10 kwietnia jest dniem pamięci o polskich oficerach zamordowanych w 1940 roku przez stalinowskich oprawców. Miejscem obchodów w naszym mieście są dęby katyńskie, zasadzone dla upamiętnienia ofiar zbrodni, których potomkowie i rodziny są mieszkańcami Ziemi Kołobrzeskiej.  0 Po mszy w ich intencji w kołobrzeskiej Katedrze odbyła się uroczystość z apelem poległych i salwą honorową. Dzień ten jest też dniem pamięci ofiar katastrofy rządowego samolotu z 2010 roku, który rozbił się pod Smoleńskiem, wioząc na obchody katyńskie delegację najważniejszych osób w państwie. W uroczystościach miejskich wzięły udział liczne poczty sztandarowe, wśród nich nie zabrakło sztandaru naszej szkoły. Cześć i chwała bohaterom! Cześć ich pamięci! (zdjęcia: archiwum szkolne, portale www.e-kg.pl oraz www.miastokolobrzeg.pl).