Dzień 19 maja to już naprawdę dzień ostatni. Trochę smutku, trochę pustki. Nasi wspaniali absolwenci, zakończywszy maturalne zmagania, pojawili się w szkolnej auli, by odebrać świadectwa ukończenia szkoły. Pojawią się jeszcze raz – na początku wakacji – żeby dowiedzieć się, jak ich maturalne prace ocenili egzaminatorzy. Ale wtedy już nie będzie uroczyście (oby było jak najradośniej!…).  Jeszcze dyplom „Primus Inter Pares” od Klubu Herbertowskich Szkół dla Bartka, jeszcze ostatnie wspólne zdjęcia, ostatnie spojrzenie wychowawcy… Oto nowa droga życia stoi otworem, szkoła życzy wam, absolwenci, mądrych wyborów!