Już po raz osiemnasty odbył się w Kołobrzegu czterodniowy Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta Herbertiada: spektakle, koncerty, filmy, wykłady…    Jak co roku wśród partnerów Przeglądu znalazła się nasza szkoła. W czwartek 21 IX w naszych murach przeprowadzone zostały warsztaty recytatorskie dla uczestników konkursu, którym przewodziła Agata Piotrowska-Mastalerz (Akademia Teatralna w Warszawie, Warszawska Szkoła Filmowa).  Nasz polonista współorganizował i poprowadził piątkowe wydarzenia w Regionalnym Centrum Kultury – konkurs recytatorski i wieczorny spektakl „Z domu niewoli” (wyk. Elżbieta Lewak, aktorka Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie).  Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w tych wydarzeniach jako widzowie i wolontariusze, a Bartek Dankowski z kl. III liceum godnie reprezentował szkołę w konkursie recytatorskim.