Z pokolenia na pokolenie wzrasta groźny wpływ środków psychoaktywnych na zdrowie i życie młodzieży. świadomi tych zagrożeń, podejmujemy działania, aby im zapobiegać.

Tym razem temu celowi posłużyły warsztaty profilaktyczne dla uczniów naszej szkoły, zatytułowane „Jestem wolny”, które poprowadziła pani Barbara Protasiuk z Agencji Terapii i Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie. 

Przedsięwzięcie finansowane było ze środków Gminy Miasto Kołobrzeg, z programu Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w 2017 roku.