Im nowocześniejszy nasz świat, tym w nim więcej zagrożeń. Dlatego potrzebne są starania o to, by się przed nimi obronić – przez mądrość, przez edukację, przez budowanie wewnętrznej siły. Kolejnym krokiem na tej drodze, uczynionym przez naszą szkolną społeczność, stały się warsztaty poprowadzone przez pracownię profilaktyczną „Krokus” z Krakowa. Warsztaty „Odlot czy upadek”, prowadzone osobno dla gimnazjum i liceum, dotyczyły uzależnień od środków psychoaktywnych, natomiast wspólne dla całego zespołu szkół były zajęcia, jakże w naszych czasach i szkołach potrzebne – „Internet i nadmierne korzystanie z telefonów komórkowych”.

Przedsięwzięcie finansowane było ze środków Gminy Miasto Kołobrzeg, z programu Zwalczanie Narkomanii w 2017 roku.