Gościński Zespół Szkół im. Macieja Rataja po raz kolejny zorganizował przegląd artystycznych talentów, na który zaproszono młodych artystów sceny, estrady, słowa tańca, muzyki – ze szkół powiatu kołobrzeskiego. Naszą szkołę reprezentowały gwiazdy piosenki (Agata Kramarz z gimnazjum) i recytacji (Bartek Dankowski z liceum), zbierając zasłużone owacje i laury. Patronat nad przeglądem objął Starosta Powiatu Kołobrzeskiego Tomasz Tamborski.