17 listopada w sali koncertowej kołobrzeskiego Ratusza odbyła się wzruszająca uroczystość – wieczór wspomnień poświęconych tym, którzy odbudowywali z gruzów nasze miasto w pierwszych latach po wojnie.Scenariusz wydarzenia to m.in. pieśni w wykonaniu chóru Pionier, pokaz filmu dokumentalnego z dawnych lat, prezentacja wypożyczonych na tę okazję zdjęć, poezja i piosenka. W części artystycznej wystąpili m.in. reprezentanci naszej szkoły – Agata z III gimnazjum i polonista Wojciech Czaplewski.