Doroczne warsztaty artystyczne dla gimnazjalistów to część obowiązkowej „większej całości” – zajęć artystycznych, oferowanych uczniom przez naszą szkołę (i ocenianych na szkolnym świadectwie). Tym razem – jako że czas mamy przedświąteczny – głównym przedmiotem zajęć było wykonywanie świątecznych kartek i ozdób.