W ciągu pierwszego półrocza, dzięki współpracy programowej i finansowej z włodarzami Kołobrzegu, zorganizowaliśmy w naszej szkole szereg przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom. Dzięki środkom Gminy Miasta Kołobrzeg, pochodzącym z programów „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” i „Zwalczanie narkomanii” odbyły się:

– program profilaktyczny „Jestem wolny” (wszystkie klasy oprócz III LO),
– teatr profilaktyczny Kurtyna z Krakowa: spektakl „Labirynt”,
warsztaty dla licealistów i gimnazjalistów „Odlot czy upadek”,
– warsztaty „Nie biorę” (klasa IIa),
– warsztaty „Marihuana i nowe narkotyki” (klasa IIb i IIIG),
– warsztaty „Nie piję” (klasa I LO),
– warsztaty „Nałóg: przegrane życie” (klasa II i III LO).