Nasi wspaniali gimnazjaliści: Dominika Jaworska (IIB) i Patryk Poszytek (IIA) odnieśli sukces na wojewódzkim konkursie przedmiotowym z języka angielskiego, organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. W finale konkursu Dominika zajęła drugie miejsce w województwie! Patryk, zajmując miejsce osiemnaste (na ponad czterystu finalistów!) również odniósł duży sukces, choćby dlatego, że okazał się drugim po Dominice wśród najlepszych kołobrzeżan.  Opiekunami merytorycznymi zwycięskich gimnazjalistów byli pani Paulina Miszczyszyn i pan Fabian Mrozek. To zaszczyt mieć takich uczniów i takich nauczycieli! Gratulujemy!