23.03.2018 r. odbył się XII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Kołobrzegu, współorganizowany przez naszą szkołę i Muzeum Oręża Polskiego, objęty patronatem Starosty Powiatowego oraz Prezydenta Miasta.

Konkurs zamknął obchody 73 rocznicy walk o Kołobrzeg. Udział wzięło 8 drużyn. Zaproszonych gości i uczestników w Sali Plafonowej Muzeum Oręża Polskiego powitała p. Ewa Jaster – pomysłodawczyni i najważniejsza organizatorka. Gość specjalny Konkursu, Stefan Raniecki – pasjonat, autor wydawnictw nt. atrakcji turystycznych regionu – wygłosił prelekcję nt. Enigmy. Zadania konkursowe przewidywały m.in. rozwiązanie testu, opisanie trasy turystycznej po gminie Kołobrzeg, rozpoznawanie obiektów znajdujących się w mieście. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z naszego gimnazjum: Piotr Czyrkuń, Piotr Socha i Maciej Piątek. II miejsce zajęło Społeczne Gimnazjum w Dźwirzynie, III – Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zjednoczonej Europy. W zmaganiach indywidualnych tytuł zwycięzcy zdobył Piotr Czyrkuń, drugie miejsce przypadło Maciejowi Piątkowi. Trzecią nagrodę otrzymał Filip Wyszkowski ze SP nr 7.
Pomimo wysokich wymagań do konkursu przystąpiła duża liczba szkół, a poziom przygotowania z roku na rok jest coraz wyższy. Zawody uświetnił koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej.