Wszystko dobre, co się dobrze kończy.  Skończył się rok szkolny, zaczęły wakacje. Na uroczystość finałową złożyły się elementy oficjalne (pięknie zaśpiewane dwie zwrotki hymnu, kuratoryjny list, przemówienia…) i osobiste, urzędowe (wręczone świadectwa, podpisy w odpowiednich rubrykach…) i artystyczne.

Uroczyście wręczono świadectwa z paskiem, dyplomy, podziękowania i listy gratulacyjne dla rodziców. Kasia z I liceum otrzymała rekomendację do stypendium Prezesa Rady Ministrów, Piotrek i Dominika z III gimnazjum – prestiżowy tytuł „Primus Inter Pares”, przyznawany przez Klub Herbertowskich Szkół. Równie dumni jesteśmy z Dominiki i Patryka – naszych laureatów gimnazjalnego konkursu języka angielskiego, organizowanego przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty. Klasa II A przygotowała kabaretowe sceny edukacyjne i recytacje słowo dla absolwentów, II B – galerię zdjęć i wierszyki o starszych kolegach. Nie zabrakło wzruszeń podczas pożegnania z III gimnazjum, zwłaszcza podczas filmu przypominającego przeżycia ostatnich trzech lat, opatrzonego piosenką – pięknie jak zawsze zaśpiewaną przez Agatę. Potem jeszcze czas na słodki poczęstunek i osobiste pożegnania, uściski dłoni, przytulenia i dobre słowa. Komu w drogę…