Odpowiedź na tytułowe pytanie nie jest łatwa, a przecież od niej zależy tak wiele: wybór szkoły, profilu zajęć, przedmiotów na maturze, studiów… O pomyłkę nietrudno, a może mieć ona wpływ na całe dalsze życie. Aby uniknąć błędu, nasi uczniowie podejmują rozmaite działania w ramach lekcji wychowawczych, zajęć ze wszystkich przedmiotów, ale także z propozycji instytucji zewnętrznych. 17 października udali się do Liceum im. M. Kopernika, w którego wnętrzach odbyły się zajęcia diagnozujące predyspozycje zawodowe gimnazjalistów.