Ostatni szkolny dzień roku 2018, ostatni dzień pierwszego półrocza. Chwila oddechu w szkolnych zmaganiach. Idą Święta! Najpierw poranne świętowanie w klasach, potem przedpołudniowe spotkanie opłatkowe w szkolnej auli.  Przewodniczący samorządu opowiedział o świątecznych tradycjach, a także podzielił się osobistą refleksją na temat wyjątkowego charakteru bożonarodzeniowej uroczystości w naszej szkole, gdzie uczniowie, pracownicy, absolwenci, goście i nauczyciele zasiadają do wspólnego stołu, tworząc prawdziwie rodzinną atmosferę. Polonista opowiedział o swoich wspomnieniach z pobytu w Betlejem. Rozstrzygnięto świąteczne konkursy na wystrój klas i świąteczne plakaty (wszyscy byli zwycięzcami, laureatami i beneficjentami słodkich nagród). Dobre słowo – przed dzieleniem się opłatkiem – powiedział pan Dyrektor. Rozległy się wielojęzyczne kolędy. Franciszkański proboszcz ojciec Paweł przeczytał ewangelię o Bożym Narodzeniu i opatrzył ją kapłańskim komentarzem. Na koniec – pokrzepieni życzeniami, uściskami, uśmiechami i smacznym poczęstunkiem – udaliśmy się do domów, gotowi na rodzinne świętowanie najpiękniejszych Świąt.