W samym środku wakacji zaskoczyła nas bardzo smutna nowina:  17 lipca nasz Pan Dyrektor Witold Woszczyński zmarł nagle, w trakcie pełnienia swoich obowiązków, w miejscu pracy. Delegacja nauczycieli naszej szkoły udała się na krótkie czuwanie w Sali Pożegnań przedsiębiorstwa pogrzebowego w Kołobrzegu, gdzie wystawiono trumnę z ciałem Zmarłego.

23 lipca w dalekim Strzelnie – w rodzinnych okolicach Pana Dyrektora – odbyła się uroczystość: msza żałobna w romańskiej Rotundzie św. Prokopa i pogrzeb na cmentarzu w Strzelnie. W uroczystości wzięło udział dwoje nauczycieli naszej szkoły, którzy złożyli wieniec od społeczności szkolnej i wiązankę zakupioną przez uczniów. Witold Woszczyński – człowiek, który z wielką właściwą sobie energią zaangażował się w sprawy naszej szkoły, który oddał jej serce, duszę i ciało – niech spoczywa w pokoju!