Informujemy, że w związku z reformą edukacji likwidacji uległ Zespół Szkół Społecznych nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Zbigniewa Herberta oraz noszące to samo imię Społeczne Gimnazjum STO. Od nowego roku szkolnego uczymy się w nowych szkołach:

w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 1 STO im. Zbigniewa Herberta (szkoła 3-letnia dla absolwentów gimnazjów)

oraz w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO im. Zbigniewa Herberta (szkoła 4-letnia dla absolwentów szkół podstawowych).

Obiema  szkołami  zarządza p. Dyrektor Ewa Jaster.

W związku z powyższymi zmianami aktualnie trwają prace nad stworzeniem nowej strony internetowej.