27.03.2015 r. odbył się IX Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Kołobrzegu. Jego organizatorem była nauczycielka historii w Zespole Szkół Społecznych nr 1 im. Zbigniewa Herberta STO Ewa Jaster. Współorganizatorem tegorocznej edycji było Muzeum Oręża Polskiego . Konkurs został zorganizowany w ramach obchodów 70 rocznicy walk o Kołobrzeg. Adresowany był do młodzieży gimnazjalnej z powiatu kołobrzeskiego.

W Konkursie wzięło udział 8 drużyn. Celem Konkursu jest propagowanie wśród młodzieży wiedzy o dziejach Kołobrzegu i regionu, poznanie zabytków architektury naszego terenu i ich historii, zaznajomienie z sylwetkami wybitnych Kołobrzeżan, ukazanie przemian miasta od średniowiecza po dzień dzisiejszy, budzenie poczucia więzi z Małą Ojczyzną, integracja młodzieży z różnych środowisk i promocja szkoły. Zaproszonych Gości i Uczestników Konkursu w auli Zespołu Szkół Społecznych nr 1powitał Dyrektor Witold Woszczyński, który podziękował za przyjęcie zaproszenia, wsparcie autorytetem i wkład pracy w kształtowanie umysłów młodych ludzi Wicestaroście Powiatu Kołobrzeskiego Helenie Rudzis-Gruchale, która swoją obecnością uświetniła Konkurs. Słowa podziękowania zostały także skierowane do przybyłych Nauczycieli oraz przewodniczącego i członków Jury. Młodzieży życzono wspaniałych wrażeń i sukcesu zwycięstwa. Konkurs rozpoczęły zmagania drużynowe i indywidualne. Zespoły szkół musiały wykazać się wiedzą teoretyczną i praktyczną nt. dziejów Kołobrzegu i ludzi z nim związanych. Zadania konkursowe przewidywały min. rozwiązanie testu składającego się z 10 pytań nt. historii miasta , rozpoznawanie obiektów miejskich wymienionych w tekście pieśni pt. „Płynie przez Kołobrzeg Parsęta”, a także określenie symboliki herbu miasta. Uczestnicy mieli także możliwość wykazać się inwencją twórczą przy układaniu planu wycieczki po Kołobrzegu.

W części indywidualnej Konkursu gimnazjaliści odpowiadali na pytania z gry planszowej o Kołobrzegu, której autorem jest przewodniczący Jury Konkursu licencjonowany przewodnik po Kołobrzegu Stefan Raniecki, który także wygłosił prelekcję nt. walk o Kołobrzeg.
Pierwsze miejsce w konkursie drużynowym zdobyli: Dagmara Mrozińska, Szymon Szymański i Piotr Kisiel, uczniowie Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu. Drugie miejsce zajęła drużyna Gimnazjum nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu. Trzecie miejsce otrzymało Gimnazjum nr 2 im. Józefa Wybickiego w Kołobrzegu. W Konkursie indywidualnym tytuł „Zwycięzcy Konkursu” zdobył Piotr Kisiel ze Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu.
Druga część Konkursu odbyła się na Wystawie Głównej Muzeum Oręża Polskiego przy ul. E. Gierczak, gdzie uczestników powitał Dyrektor placówki Aleksander Ostasz, a głos zabrała Wicestarosta Powiatu Kołobrzeskiego Helena Rudzis- Gruchała, która pogratulowała organizatorom Konkursu oraz młodzieży wyróżniającej się tak szczególną pasją historyczną.
Gimnazjaliści zwiedzili wystawę muzealną, wysłuchali prelekcji nt.zaślubin Polski z Morzem, a także rozwiązywali krzyżówkę historyczno- wojskową, której autorem był pracownik naukowy Muzeum Oręża Polskiego Piotr Leszman. W tej kategorii I miejsce zdobyła Katarzyna Sienkiewicz ze Społecznego Gimnazjum w Radzikowie. Na koniec uczestnicy zwiedzili Ekspozycję plenerową gdzie mieli okazję zasiąść w wozach bojowych.
Pomimo wysokich wymagań do udziału w konkursie przystąpiła ponownie duża liczba gimnazjalistów. A poziom ich przygotowania z roku na rok jest coraz wyższy. Konkurs zamknął obchody 70 rocznicy walk o Kołobrzeg. Fundatorami nagród IX edycji Konkursu byli: Wójt Gminy Kołobrzeg Włodzimierz Popiołek, Dyrektor Muzeum Oręża Polskiego Aleksander Ostasz , Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych nr 1 Witold Woszczyński.