27 maja odbył się w Zespole Szkół Społecznych Nr 1 im. Z. Herberta Festiwal Nauki. Jest to impreza, która ma na celu przedstawienie zaproszonym rodzicom namiastki tego, czego młodzież nauczyła się w roku szkolnym 2014/15, w jakich inicjatywach młodzi ludzie wzięli udział, jakie imprezy zostały zorganizowane z udziałem nauczycieli i uczniów ZSS oraz w jakich konkursach uczniowie odnosili sukcesy.
Festiwal Nauki rozpoczął się od wystąpienia Dyrektora Szkoły a następnie zgromadzeni na auli rodzice mieli możliwość wysłuchania utworów muzycznych w wykonaniu uczniów: Wiktora Rydza-Klebańskiego oraz Bartosza Dankowskiego.
Uczniowie klasy II Gimnazjum przedstawili owoce swojej całorocznej pracy nad projektem edukacyjnym. Rodzice wysłuchali ciekawych prezentacji na temat wybranych zabytków Kołobrzegu oraz mogli podziwiać prace plastyczne wykonane przez uczniów pod kierunkiem nauczyciela plastyki, pani Barbary Wełnickiej.
Następnie rodzice wysłuchali prozy poetyckiej, którą wyrecytowała dla zgromadzonych gości uczestniczka tegorocznej Małej Herbertiady, uczennica klasy III Gimnazjum Oliwia Gawot.
Uczennice klasy II Gimnazjum Patrycja Jakubowska i Natalia Piela przedstawiły prezentację multimedialna pt. Pitagoras nie tylko matematyk, przygotowaną pod opieką nauczyciela matematyki, panią Katarzynę Kukułę.
Tradycyjnie już w czasie trwania egzaminów maturalnych część uczniów naszej szkoły miała okazję uczestniczyć w wycieczce zagranicznej. W tym roku odwiedziliśmy Berlin i Hamburg. Relację z tegorocznego wyjazdu zaprezentowała rodzicom uczennica klasy I Liceum Klaudia Knop.
Na zakończenie imprezy uczniowie klasy II LO Wiktor Rydz-Klebański i Bartosz Kisiel przedstawili prezentację podsumowującą najważniejsze wydarzenia roku szkolnego 2014/15 w ZSS oraz wręczone zostały dyplomy za wyróżnienia w konkursach biologicznych i geograficznych.
Imprezie towarzyszyła również wystawa prac plastycznych uczennicy klasy I LO Wiktorii Nowak oraz wystawa plakatów stworzonych na Dzień Języków Obcych, przez uczniów ZSS pod opieką nauczycieli języków obcych. Rodzicom wręczone zostały również gazetki okolicznościowe stworzone przez uczniów klasy III Gimnazjum podczas warsztatów literackich prowadzonych przez nauczyciela języka polskiego pana Wojciecha Czaplewskiego.
Organizatorkami Festiwalu były nauczycielki: Justyna Dziędziura, Katarzyna Kukuła oraz Barbara Wełnicka.