23.10.2015 r. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie klas trzecich liceum i
gimnazjum uczestniczyli w warsztatach planowania kariery zawodowej prowadzonych
przez doradcę zawodowego 20151023_095724

 

20151023_095836

 

Sławomirę Gołębiewską, pracownika Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z rolą doradcy zawodowego, z formą usług oferowanych przez Centrum oraz metodami aktywnego poszukiwania pracy. Podczas zajęć określano zawodowe predyspozycje uczniów przy pomocy skróconej wersji testu J. Hollanda. Młodzież miała możliwość rozpoznać swoje
mocne strony, kompetencje, wartości i zainteresowania, nauczyć się świadomie podejmować decyzje co do swojej przyszłości zawodowej. Na zakończenie cyklu wydarzeń
w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie klasy 3 gimnazjum uczestniczyli w
Giełdzie Zawodów, której celem było zapoznanie uczniów z ofertą edukacyjną, pozwalającą
świadomie i zgodnie z predyspozycjami dokonać wyboru przyszłego zawodu.