11 grudnia 2015 odbyły się II Zawody Strzeleckie o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych. W zawodach brało udział 5 drużyn, każda w składzie 3-osobowym. Wszyscy strzelali z pozycji leżącej z podpórki. Początkowo każdy zawodnik wykonał 10 strzałów próbnych, a następnie 10 strzałów punktowanych. Do zdobycia było łącznie 100 punktów. Dla wszystkich uczestników przygotowane były nagrody rzeczowe, a dla drużyn z miejsc na podium puchary oraz dla wszystkich drużyn dyplomy. I miejsce zajęło Gimnazjum nr 2 im. Józefa Wybickiego, II miejsce Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi – drużyna nr 1, III miejsce także drużyna z SP 5 – drużyna nr 2, IV miejsce zajęła nasza drużyna – Społecznego Gimnazjum – byliśmy bardzo gościnni – i wreszcie V miejsce Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy. Dla wszystkich uczestników przygotowany został zdrowy poczęstunek – soki oraz batoniki musli z owocami. Wszyscy zawodnicy wykazali się wielkim skupieniem uwagi, precyzją oraz niesamowitą celnością.