15 grudnia nasza lekcja wychowania fizycznego wyglądała nieco inaczej, rzec można – zimowo. Całą klasą pierwszą poszliśmy na lodowisko. Zabawa była świetna, śmiechu co niemiara. Kilka upadków oczywiście zaliczyliśmy, część z nas uczyła się dopiero jeździć. Polecamy wszystkim zabawy na lodzie.