Misja szkoły:

 • Zespół Szkół Społecznych im. Zbigniewa Herberta to szkoła, która służy samorealizacji każdego ucznia
 • organizacja naszej szkoły opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy trzech stanów: nauczycieli, uczniów i rodziców
 • swoje działania opieramy na uniwersalnych wartościach kulturowych, etycznych i narodowych, których wybitnym wyrazicielem jest nasz Patron
 • jesteśmy otwarci na współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami służącymi dobru uczniów
 • szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności myśli i poglądów, do wyboru drogi życiowej, do popełniania błędów
 • podstawą naszego działania jest rzetelne zdobywanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności przydatnych w pełnieniu odpowiedzialnych ról w rodzinie i społeczeństwie
 • przygotowujemy uczniów do systematycznego uczenia się przez całe życie, do rozwoju i doskonalenia osobowości

Absolwent szkoły:

 • jest przygotowany do podjęcia kształcenia na kolejnych szczeblach edukacyjnych
 • jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za własną naukę i karierę zawodową
 • umie komunikować się (także w językach obcych) i współpracować z innymi
 • umie samodzielnie podejmować decyzje i twórczo rozwiązywać problemy
 • dba o własny rozwój, stawia sobie wymagania i świadomie korzysta z wolności
 • rozumie wartość wspólnoty, do innych ludzi odnosi się z szacunkiem i życzliwością