Społeczne Gimnazjum nr 1

Wartości Szkoły

 

 1. Najwyższą wartością jest uczeń, jego rozwój, jego sukces.
 2. Profesjonalna i stała kadra nauczycielska:
  1. dobrze przygotowana merytorycznie i metodycznie,
  2. gotowa do wzajemnej współpracy,
  3. umiejąca wprowadzić aktywizujące metody pracy uczniów,
  4. życzliwa dla uczniów, ale wymagająca.
 3. Program szkoły nastawiony na wszechstronny rozwój ucznia:
  1. przedmioty ogólnokształcące,
  2. intensywna nauka języków obcych (j. angielski, niemiecki, francuski),
  3. koncerty umuzykalniające,
  4. różnorodne zajęcia sportowe (m.in. nauka pływania),
  5. strzelectwo sportowe,
  6. zajęcia interdyscyplinarne wiążące ze sobą wiele różnorodnych działań (warsztaty dziennikarskie, społeczne, artystyczne, ekologiczne, teatralne),
  7. ciągłe doskonalenie metod i form pracy poprzez udział w programach „Szkoły z klasą”,
  8. wycieczki i programy edukacyjne,
  9. długoletnia wymiana międzynarodowa,
  10. spójny program wychowawczy,
  11. pracownia informatyczna z Internetem,
  12. własna sala gimnastyczna i boisko do kosza, biblioteka, strzelnica sportowa,
  13. pracownie przedmiotowe.
 4. Małe zespoły klasowe (do 18 osób), które:
  1. sprzyjają pracy grupowej oraz innym technikom aktywizującym,
  2. stwarzają możliwości indywidualizacji pracy każdego ucznia.
 5. Dobra atmosfera:
  1. życzliwość,
  2. prawidłowe relacje interpersonalne,
  3. poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, poczucie własnej wartości i wiary we własne siły i możliwości.
 6. Partnerska współpraca z rodzicami.
 7. Lekcje od 800 do 1515.