Dyrektor – inż. Witold Woszczyński

Wicedyrektor – mgr Ewa Jaster (odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej)