Biblioteka składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni połączonej z czytelnią.
Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji szkoły.
W czytelni są warunki do cichej pracy w godzinach otwarcia biblioteki.
W czytelni zgromadzony został księgozbiór podręczny. Są to encyklopedie, słowniki,
poradniki, albumy, atlasy, a także książki naukowe. Uczniowie mogą z nich korzystać na
miejscu. W czasie przerw kącik czytelniczy jest wyłącznie miejscem indywidualnej cichej pracy z
materiałami bibliotecznymi. W bibliotece uczniowie mają do dyspozycji komputery.
Biblioteka posiada okazałe zbiory lektur, literatury naukowej, popularnonaukowej i beletrystycznej.
Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy i uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia
potwierdzającego zwrot materiałów z biblioteki.
Co roku organizujemy akcję pt.”Podaruj książkę bibliotece” dzięki, której wzbogacamy jej księgozbiór
oraz „Konkurs czytelnictwa klas”.
Bibliotekarz chętnie udziela informacji o zasadach korzystania z katalogów i pozyskiwania
informacji na dany temat. Pomoże również w doborze ciekawej książki.
W bibliotece można rozwijać zainteresowania i miło spędzać czas czytając literaturę i
przeglądając wartościowe strony internetowe.

Zasoby biblioteki:

• księgozbiór: 4939 woluminów (stan na 10.03.2015 r.):
– lektury dla gimnazjum i liceum
– literatura piękna dla młodzieży i dla dorosłych
– literatura popularnonaukowa
– literatura pedagogiczna
– podręczniki
• płyty DVD
• płyty CD
• kasety magnetofonowe