Społeczne Liceum Ogólnokształcące

Co nas wyróżnia?

 

 1. Małe zespoły klasowe:
  1. sprzyjają pracy grupowej oraz innym technikom aktywizującym,
  2. stwarzają możliwość indywidualizacji pracy każdego ucznia.
 2. Znajomość języków obcych oknem na świat:
  1. Intensywna nauka języków obcych. Przygotowujemy do zdania certyfikatów językowych.
  2. Nauka języków odbywa się z podziałem na grupy zaawansowania.
  3. Konwersacje językowe.
  4. We wszystkich profilach możliwa jest nauka języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego.
  5. Wymiana międzynarodowa
 3. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych (basen, wyjazdy do teatru, biwaki, wycieczki).
 4. W ramach przedmiotu przysposobienie obronne uczniowie zdobywają umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz zaświadczenia z Certyfikatem Unii Europejskiej.
 5. Kadra nauczycieli doświadczona, profesjonalna i wosoko wykwalifikowana.
 6. Dobra atmosfera:
  1. Życzliwość.
  2. Dobre relacje interpersonalne.
  3. Poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, poczucie własnej wartości i wiary we własne siły i możliwości.
 7. System stypendialny: stypendia naukowe i socjalne.
 8. Rozwój wolontariatu.
 9. Partnerska współpraca z rodzicami.
 10. Szkolny sklepik dobrze zaopatrzony.
 11. Lekcje od 800 do 1515.
ZDAWALNOŚĆ MATURY ok. 100%
ABSOLWENCI DOSTAJĄ SIĘ NA WYBRANE KIERUNKI STUDIÓW