W ramach konsultacji nauczyciele prowadzą zajęcia mające na celu rozwijanie umiejętności, zainteresowań uczniów oraz stwarzają możliwość wyrównywania zaległości w nauce