Warsztaty interdyscyplinarne dla uczniów
Zespołu Szkół Społecznych nr 1 im. Zbigniewa Herberta STO
rok szkolny 2015/2016
Warsztaty interdyscyplinarne organizowane dla naszych uczniów mają na celu wzajemną inspirację, rozwijanie zainteresowań artystycznych, eksperyment twórczy, poznawanie sztuki historycznej i współczesnej. Staramy się uwzględniać potrzeby i możliwości uczestników, tak by ekspresja twórcza była też świetną zabawą. Każdego roku
przygotowujemy zupełnie nowe pomysły warsztatowe, by inspiracjom nie było końca.
Podczas zajęć każdy uczestnik tworzy własny indywidualny, niepowtarzalny projekt . Na
zakończenie jak zwykle odbywa się prezentacja prac  wykonanych przez młodych twórców.
Ważnym elementem naszego działania twórczego jest nie tylko sam efekt w postaci dzieła,
ale za równie ważny uznajemy proces.

Pobierz materiały