Zespół Szkół Społecznych Nr 1 STO im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu
Celem kształcenia nie jest kształcenie obywateli na użytek społeczeństwa, lecz tworzenie obywateli zdolnych kształtować lepsze społeczeństwo. (J.J. Guilbert)